יוחזרו האקליפטוסים = may the eucalypti be back. Photo: Zipa Kempinsky

How do you say rehearsal in Hebrew? And what do the Hebrew words for tax-refund and rabbi-preacher have in common? A root, of course! Guy returns for another Streetwise Hebrew lesson.

 

Listen to the All-Hebrew Version of this Episode

 

New Words and Expressions:

Rehearsal – Hazara – חזרה

Choir rehearsal – Hazarat mak’hela – חזרת מקהלה

Hazara generalit – Dress rehearsal – חזרה גנרלית

Hazara la-limudim – Back to school – חזרה ללימודים

Lahzor – To go back, to return – לחזור

Ha-hazara le’anshehu – The returning somewhere – החזרה לאנשהו

Ani loke’ach ba-hazara dvarim kashim nora she-amarti lach – I take back harsh things that I said to you – אני לוקח בחזרה דברים קשים נורא שאמרתי לך

Lakahat be-hazara – To take back – לקחת בחזרה

Neshikot (be)hazara – Kisses back – נשיקות (ב)חזרה

Lashuv ba-hazara – To return – לשוב בחזרה

Ad she-tahzor ba-hazara – Until you come back – עד שתחזור בחזרה

Hozer bi-tshuva – A person who is becoming religious – חוזר בתשובה

Hazara bi-tshuva – Becoming religious – חזרה בתשובה

Lahzor be-she’ela – Becoming secular – חזרה בשאלה

Haloch-hazor / haloch va-shov – Back and forth – הלוך-חזור/הלוך ושוב

Kartis haloch-hazor / haloch va-shov – Return ticket – כרטיס הלוך-חזור/הלוך ושוב

Hechzer mas – Tax refund – החזר מס

Lehachzir sefer lehaver – To return a book to a friend – להחזיר ספר לחבר

Mivtsa hachzarat tsiyud tsva’i – “Returning Military Equipment” campaign – מבצע החזרת ציוד צבאי

Machzirim bi-tshuva – Rabbi-preachers who lecture on getting back to religion – מחזירים בתשובה

Huchzar – It was returned – הוחזר

Yuchzar X, Tuchzar Y – Bring back X/Y – יוחזר X, תוחזר Y

Kaspechem yuchzar lachem – Your money will be returned to you – כספכם יוחזר לכם

Mihzur – Recycling – מיחזור

Lemachzer – To recycle – למחזר

 

Playlist and Clips:

TV2 news report – Hazara Generalit

TV10 – Hazara la-limudim

Yehuda Poliker – Lo Yode’a (lyrics)

Arik Einstein – Shabat ba-boker (lyrics)

Eden Ben-Zaken – Ad she-tahzor ba-hazara (lyrics)

Kan TV – Hozrim bi-tshuva, people who become religious

Idan Reichel’s Project – Ha-baita Haloch-Hazor (lyrics)

Hechzer mas – Tax refund

Hachzarat tsiyud – Returning military equipment to the army

TV10 – Mahzirim bi-tshuva (rabbi-preachers)

Kaspechem yuchzar lachem – You money will be returned

Doron Mazar – Ani hozer ha-baita (lyrics)

Previous Episodes

 

Join us on Patreon

Looking for the accompanying Hebrew episodes, to take part in our monthly Skype chats, and for other patron-only perks? Join us on Patreon and gain access to these and more.

Want to see more Hebrew gems? Like Streetwise Hebrew on Facebook and Instagram.

Want Guy to talk about a pressing Hebrew issue? Find him at StreetWiseHebrew.com or follow him on Twitter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join our weekly newsletter

Receive Our Latest Podcast Episodes by Email

(and not a thing more)