הפועל ‘לבוא’ הוא פועל חשוב בעברית. כולנו הולכים ובאים לאנשהו כל הזמן. מה קורה כשמוסיפים לו פועל, כמו “בוא נגיד”, ומה קורה כשמישהו פשוט אומר לכם “בואי!”? בונוס: איך אפשר לענות למישהו שעושה לכם הסגברה (mansplaining)?

Subscribe To Podcast

Previous Episodes

Words and expressions discussed:

Lavo – To come – לבוא

Bo, bo’i, bo’u – Come (imperative, m., f., pl.) – בוא, בואי, בואו

Bo hena – Come here – בוא הנה

Bo’i le-Eilat – Come to Eilat – בואי לאילת

Bo’u nashir – Let’s sing – בואו נשיר

Bo nagid – Let’s say – בוא נגיד

Bo netse – Let’s go out – בוא נצא

Bo’i lo nisachef – Come on, let’s (f.) not get carried away – בואי לא ניסחף

Bo’i! (abbreviation of the former) – Let’s not get carried away – בואי!

Lo, bo’i – Right, you’re way over the top – לא, בואי

Ata ba elai – You’re coming to me – אתה בא אליי

Ata ba le’echol? – Are you coming to eat (with me)? – אתה בא לאכול?

Ata ba la’azor li rega? – Do you have a sec to help me here? – אתה בא לעזור לי רגע?

Ata ba lehagid li? – You’re telling me? – אתה בא להגיד לי?

Ata ba lehasbir li? – You’re telling me? – אתה בא להסביר לי?

Ata ba li tov – I like you/what you’re doing – אתה בא לי טוב

Hayiti rak rotse lavo elaich – I would love just to come to you – הייתי רק רוצה לבוא אלייך

Lavo? – Should I come? – לבוא?

Matai lavo? – When should I come? – מתי לבוא?

Eich lavo? – How do I get there? – איך לבוא?

Eich lavo, efshar be-jeans? – How should I dress, is it okay to wear jeans? – איך לבוא, אפשר בג’ינס?

Lavo? – [Is it worth leaving home for?] – לבוא?

Ani ba ha-baita – I coming home – אני בא הביתה

Ani ba la-malon, ve-ma ani ro’e? – I am coming to the hotel, and what do I see? – אני בא למלון, ומה אני רואה?

Hu, ha, mi ze ba, rosh ha-memshala ha-ba! (chant used in demonstrations) – Hu-ha, who is coming, the next prime minister! – הו-הא, מי זה בא, ראש הממשלה הבא!

Hu-ha, mi ze ba, oniya im aruba – Hu-ha, who is coming, a ship with a chimney – הו-הא, מי זה בא, אונייה עם ארובה!

Playlist:
Lior Yayni – Bo’i Le-Eilat (lyrics)
Nurit Galron – Ha-shir al Ha-aretz (lyrics)
Micha from Shenkar (Tom Yaar)
Sharon Lifshitz – Ata Ba Elai (lyrics)
Eden Ben Zeken – Bahur mi-zahav (lyrics)
Daniel Ben–Haim – Lavo Ela’yich (lyrics)
Danny Robas – Ani Ba Ha-baita Me-halaila (lyrics)
Amir Dadon – Mitgalgelim (lyrics)
Ofira Gluska – Oniya im Aruba
Ha-proyekt Shel Idan Raichel – Bo’i (lyrics)

Looking to support the show? Learn how on Patreon.

Want to see more Hebrew gems? Like Streetwise Hebrew on Facebook and Instagram.

Want Guy to talk about a pressing Hebrew issue? Find him at StreetWiseHebrew.com or follow him on Twitter.

One comment on “בואו לא ניסחף

  1. Moshe Maayan says:

    Hi Guy,

    Your podcast is one of TLV1 firsts that I’ve listened to. I enjoyed it and believe that it can help learning HSL ( Hebrew Street Language ). Understanding kids Hebrew can’t be accomplished without elaborating one of the most used words: “Ba Li” / “Lo Ba Li” ( “I want” / “I don’t want ), which follows the same root “Lavo”. Also worth mentioning “Ba Li Bahafucha” when trying to understand youngsters meaning “I was surprised…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *