סטריטווייז היברו פלוס: לנסוע

עכשיו החגים, אז כולם בנסיעות, או שממש חזרו מנסיעה, או שהם לקראת נסיעה. בואו נדבר על השורש הזה, נ.ס.ע, נלמד כמה ביטויים חדשים, ונשמע כמה הודעות ממטוסים ורכבות בעברית.

Words and expressions discussed:

Shneynu nos’im ba-mchonit – We’re both driving in the car – שנינו נוסעים במכונית

Le’an nos’im? – Where are we going? – לאן נוסעים?

Nos’im yekarim/nichbadim – Dear passengers – נוסעים נכבדים

Li-tsumat lev ha-nos’im – Your attention please (“For the attention of the passengers”) – לתשומת לב הנוסעים

Tsumat lev – Attention – תשומת לב

Moadon ha-nose’a ha-matmid – Frequent flyer program – מועדון הנוסע המתמיד

Nosa’at be-ikvot ha-ahava – Traveling in pursuit of the love – נוסעת בעקבות האהבה

Nos’im ba-mechonit ha-yeshana – Driving in the old car – נוסעים במכונית הישנה

Sa/S’ee – Go! drive! – סע/סעי

Sa, yesh’cha yarok/S’ee, yesh lach yarok – Go, you’ve got green (light) – סע, יש’ך ירוק/סעי, יש לך ירוק

Sa, sa, sa, zehu – Go, go, go, that’s it – סע, סע, סע, זהו

Sa li me-ha-einayim – Get away from my face (“drive away from my eyes”) – סע לי מהעיניים

Linso’a – To travel by a vehicle – לנסוע

Ani rotse lalechet la-ta’arucha ha-zo – I want to go to this exhibition – אני רוצה ללכת לתערוכה הזו

Nesi’a – Journey, trip – נסיעה

Yesh anashim she-tamid be-nesi’ot – There are people who are always on trips, always traveling – יש אנשים שתמיד בנסיעות

Playlist:

Sivan Shavit – Nashki Oti (lyrics)
El Al flight
Israeli Railways
Nose’a matmid (frequent flyer) – TV11
Vardina Cohen – Nosa’at Be-ikvot Ha-ahava (lyrics)
Arik Einstein – Sa Le’at (lyrics)
Micha Shitrit – Tveria (lyrics)
Shlomo Artzi & Arik Einstein – Hozrim Ha-baita (lyrics)

Looking to support the show? Learn how on Patreon.

Want to see more Hebrew gems? Like Streetwise Hebrew on Facebook and Instagram.

Want Guy to talk about a pressing Hebrew issue? Find him at StreetWiseHebrew.com or follow him on Twitter.

3 comments on “סטריטווייז היברו פלוס: לנסוע

  1. Eric Flamm says:

    Doing the podcast all in Hebrew is a welcome addition to your excellent project! Keep up the great work!

  2. Moshe Kaye says:

    Excellent job Guy. Please continue with the Hebrew only lessons. Very helpful! Kol HaCavod!

  3. Lisa Dilles says:

    This is fabulous! I’m an intermediate Hebrew student in California. Exciting to see how much I can understand, probably because Guy supports the Hebrew as he does.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Listen on your favorite podcast app

Join our weekly newsletter

Receive Our Latest Podcast Episodes by Email

(and not a thing more)