חבר, אני כאן בשבילך

בישראל הסוציאליסטית של שנות ה-50 “חבר” הייתה מילה חשובה. כשהפכנו לקפיטליסטים היא נשארה מאחור. בשנים האחרונות היא חזרה אלינו, והמלצר בבית קפה תל אביבי יקרא לכם “חברים, השולחן שלכם מוכן”. קאמבק.

Words and expressions discussed:

Shalom haver – Goodbye friend – שלום חבר

Heye li haver – Be a friend for me – הייה לי חבר

Tihye/Tihyi/Tihyu – Be! (Imperative) – תהיה/תהיי/תהיו

Ze Ben, haver – This is Ben, a friend – זה בן, חבר

ֿZe Ben, haver yakar – This is Ben, a dear friend –זה בן, חבר יקר

Ze Ben ha-haver sheli – This is Ben, my boyfriend – זה בן, החבר שלי

Ze Ben, ha-haver – This is Ben, the friend/boyfriend – זה בן, החבר

Ze Ben, ha-ben zoog – This is Ben, my partner –זה בן, הבן זוג

Hu haver-haver o…? – Is he boyfriend or just a friend? – הוא חבר-חבר, או…?

Ken, ze ha-haver – Yes, this is the boyfriend/the friend – כן, זה החבר

Hu haver mamash tov – He’s a really good friend – הוא חבר ממש טוב

Anachnu yedidim – We’re (just) friends – אנחנו (רק) ידידים

Kama ha-haver lo ratsa lavo lekan hayom? – How much did the friend not want to come here today? – כמה החבר לא רצה לבוא לכאן היום?

Ben ha-zoog, Ha-ben zoog – The partner (m.) – בן הזוג, הבן זוג

Bat ha-zoog, Ha-bat zoog – The parnter (f.) – בת הזוג, הבת זוג

Haver shel ha-mishpacha, haver tov shel ha-mishpacha, havera tova shel ha-mishpacha – Family friend – חבר (טוב) של המשפחה

Haverimot – Friends (m.+f.) – חברים/ות, חברים.ות, חבריםות, חברימות

Playlist:

Bill Clinton speech (1995) – Shalom Haver
Teapacks – Yesh Li Havera (lyrics)
Heye Li Haver, Heye Li Ach – Netanela (lyrics)
Agam Rodberg – Guy Pines

Previous Episodes

Looking to support the show? Learn how on Patreon.

Want to see more Hebrew gems? Like Streetwise Hebrew on Facebook and Instagram.

Want Guy to talk about a pressing Hebrew issue? Find him at StreetWiseHebrew.com or follow him on Twitter.

1 comment on “חבר, אני כאן בשבילך

  1. Perele Shifer says:

    thanks for the explanations! it helps me when I need to communicate with the Hebrew speaking families on my caseload here in Brooklyn! And I can attest to the fact that you read all comments! Thanks again!

    Perele von Shifer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Listen on your favorite podcast app

Join our weekly newsletter

Receive Our Latest Podcast Episodes by Email

(and not a thing more)